magazine
Tạp chí kiến trúc cảnh quan
Thẻ

Project Details

  • Project Name: Cape Royale
  • Address:  21 Cove Way, Singapore 098207
  • Developer: Ho Bee Group
  • Architect: Architects 61
  • Land Size: 21,523 sqm
  • TOP Year: 2013
  • Total Units: 302
  • Storey: 8 Blocks of 17 to 20 Storeys
  • Nguồn: http://www.sentosacoves.com/cape-royale/
  •              https://www.trop.land/cape-royale.

Cape Royale is a design-and-build contract for an up-market 302-apartment residential complex of 8 blocks of 17 to 20 storeys. It is nestled within Sentosa Cove, enjoying a premier location at the entrance of Marina 1°15. Set to be the tallest development within Sentosa Cove, this condominium offers luxuriously appointed units. Central to the design of Cape Royale are strategically placed giant sun-screens in a sea fan motive.

Cape Royale là một hợp đồng thiết kế và xây dựng cho một khu dân cư cao cấp gồm 302 căn hộ gồm 8 khối nhà từ 17 đến 20 tầng. Nó nằm giữa Sentosa Cove, tận hưởng một vị trí hàng đầu tại lối vào của Bến du thuyền 1 ° 15. Được định hướng là dự án chiến lược trong Sentosa Cove, căn hộ này cung cấp các đơn vị ở sang trọng. Trung tâm của thiết kế Cape Royale được đặt một cách chiến lược với những tấm chắn nắng khổng lồ thu hút người hâm mộ biển.

FACILITIES

As the final and tallest residential development, Cape Royale will be the culminating piece in the identity for Sentosa Cove.

Prominently located at the water way entrance to Sentosa Cove and Marina, Cape Royale is a landmark development, forming a distinctive skyline to the exclusive residential enclave of Sentosa Cove.

The architecture of Cape Royale draws its inspiration from the marine world. Distinctive sculptural forms of varying heights reminiscent of coral structures are arranged in a necklace around a thematically-designed landscape deck.

When completed, Cape Royale will be the Cove’s beacon – a symbol of the visionary spirit and aspirations which have created one of the world’s most desirable residential addresses.

TIỆN ÍCH

Là sự phát triển dân cư cuối cùng và cao nhất, Cape Royale sẽ là mảnh ghép đỉnh cao trong bản sắc của Sentosa Cove. Nổi bật tại lối vào đường thủy đến Sentosa Cove và Bến du thuyền, Cape Royale là một công trình phát triển mang tính bước ngoặt, tạo thành một đường chân trời đặc biệt đến khu dân cư độc quyền của Sentosa Cove. Kiến trúc của Cape Royale lấy cảm hứng từ thế giới biển. Các hình thức điêu khắc đặc biệt với độ cao khác nhau gợi nhớ đến các cấu trúc san hô được sắp xếp trong một vòng cổ xung quanh một sàn cảnh quan được thiết kế theo chủ đề. Khi hoàn thành, Cape Royale sẽ là ngọn hải đăng của Cove - một biểu tượng của tinh thần và khát vọng có tầm nhìn đã tạo ra một trong những địa chỉ dân cư đáng sống nhất thế giới.

The architecture of Cape Royale draws its inspiration from the marine world. 9 Distinctive sculptural towers of varying heights reminiscent of coral structures are strategically arranged in a necklace around the landscape. To echo the concept of the architecture, we create an organic landscape platform which is inspired by coral lives. 2 types of coral is used as the muse of the landscape concept.

Kiến trúc của Cape Royale lấy cảm hứng từ thế giới biển. 9 tháp điêu khắc đặc biệt với độ cao khác nhau gợi nhớ đến các cấu trúc san hô được sắp xếp một cách chiến lược trong một vòng cổ xung quanh phong cảnh. Để lặp lại khái niệm kiến ​​trúc, chúng tôi tạo ra một nền tảng cảnh quan hữu cơ lấy cảm hứng từ cuộc sống san hô. 2 loại san hô được sử dụng làm nàng thơ của khái niệm cảnh quan.

 

Bài viết liên quan
Được phát triển bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN KGM VIỆT NAM
Văn phòng Canhquan.net
  Officce: 284/57 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM
  0969 79 76 19 -   [email protected]
LIÊN KẾT             

 

 

 

 

 

 

Copyright © CanhQuan.Net, a member of KGM Vietnam company.
Hộp thư hỗ trợ