magazine
Tạp chí kiến trúc cảnh quan
Thẻ
Cộng đồng KTCQ
Cấp 6 - 3359 điểm
GIỚI THIỆU DỰ ÁN
2019 유니세프 아동권리공간 '맘껏숲' 조경설계 - Unicef Children's Forest for the Rights of the child Landscape Design, Jeonju, Korea

UNICEF CHILDREN'S FOREST PARK FOR THE RIGHTS OF THE CHILD LANDSCAPE DESIGN
Client: University of Seoul, the Korean Committee for Unicef
Location: Jeonju,, Korea
Area: 4,684㎡ (about 1,420PY)
Master Landscape Architect: Ahyeon Kim(University of Seoul)
SD: Ahyeon Kim(University of Seoul)+STUDIO101
DD & CD: STUDIO101(Hyunmin Kim+HyunOk Lee, Sehee Lee/PM, Seulgi Lee, Damhui Choi)
Children's Play Center Design: ilsang Architect(Hun Kim)
Public Forum & Park Management Program Design: Jaeyoung Lee(Kongju National University)
Completion: 2019

PlanⓒSTUDIO101

Program DiagramⓒSTUDIO101

Site SectionⓒSTUDIO101

Study ModelⓒSTUDIO101

Study ModelⓒSTUDIO101

Study ModelⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

Children's Play CenterⓒSTUDIO101

Children's Play CenterⓒSTUDIO101

Children's Play CenterⓒSTUDIO101

Rainbow BridgeⓒSTUDIO101

Rainbow BridgeⓒSTUDIO101

Hanging LopeⓒSTUDIO101

Play PoolⓒSTUDIO101

Play PoolⓒSTUDIO101

Multi-Ground(Madang)ⓒSTUDIO101

Sliding Mirror WallⓒSTUDIO101

Gingko Tree FlatformⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

ⓒSTUDIO101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Được phát triển bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN KGM VIỆT NAM
Văn phòng dự án KGM Landscape
  284/57 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM
  0345  877  099 -   [email protected]
Đăng ký nhận bản tin
LIÊN KẾT               

 

 

 

 

 

 

Copyright © CanhQuan.Net, a member of KGM Vietnam company.
Hộp thư hỗ trợ