LIBRARY
Thư viện kiến trúc cảnh quan
[sách] exploring the boundary of landscape architecture / tìm hiểu về ngành kiến trúc cảnh quan - EB0093
1 đánh giá
1685 lượt xem
Chọn loại :
Số lượng
Xem Nhóm thư viện tương tự
Giới thiệu
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
 
Tên tài liệu 

EXPLORING THE BOUNDARY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

TÌM HIỂU VỀ NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Tác giả  Simon Bell, Ingrid Sarlov Herlin, Richard Stiles
Xuất bản 2011
Nội dung chính 

Những nhà nhân chủng học, các nhà địa lý, lịch sử, các nhà sinh thái học và những nhà môi trường học có điểm nào chung? Cùng với những lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế nghệ thuật, khoa học xã hội và tự nhiên, tất cả đều là những tiền đề quan trọng đối với ngành kiến ​​trúc cảnh quan.

Trong khuôn khổ Dự án LE: NOTRE do EU tài trợ, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của ECLAS - Hội đồng các trường Kiến trúc Cảnh quan Châu Âu, các chuyên gia quốc tế từ nhiều lĩnh vực liên quan được yêu cầu diễn giải quan điểm riêng của họ về ngành kiến ​​trúc cảnh quan. Các kết quả thu được được trình bày trong cuốn sách này là một đóng góp quan trọng cho việc phát triển ngành kiến ​​trúc cảnh quan cũng như gợi cảm hứng cho những cách thức hợp tác mới trong tương lai, có thể giúp tạo ra sự hỗ trợ liên ngành đa dạng hơn vào thời điểm nhận thức về tầm quan trọng của cảnh quan đang phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hy vọng bạn sẽ thích cuốn sách này!

Ngôn ngữ Tiếng Anh
Số trang 344
Định dạng PDF
Bản quyền  
Lưu ý khác Tài liệu chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu, học tập.
Link dowload

Nếu không thấy nút download, bạn vui lòng ấn Ctrl + F5.
Tài liệu được chia sẻ hoàn toàn miễn phí.

 

Đánh giá
Đánh giá
Nội dung
Thêm hình ảnh
Upload hình ảnh
  Xem Nhóm thư viện tương tự
  Thư viện liên quan
  Được phát triển bởi
  CÔNG TY CỔ PHẦN KGM VIỆT NAM
  Văn phòng dự án KGM Landscape
    284/57 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM
    0345  877  099 -   [email protected]
  LIÊN KẾT             

   

   

   

   

   

   

  Copyright © CanhQuan.Net, a member of KGM Vietnam company.
  Hộp thư hỗ trợ